Varför källvatten?

Välbefinnande på jobbet

Eden levererar gott hälsosamt vatten direkt till dig och din arbetsplats på ett enkelt och bekvämt sätt. Det enda du behöver göra är att dricka. Ett av de mest effektiva sätten att ta hand om ditt välbefinnande är att just dricka vatten av god kvalitet. Edens vatten kommer från noga utvalda källor, långt ifrån föroreningar.

Ordet källa får oss ofta att tänka på just välbefinnande. Vårt källvatten är buteljerat direkt vid källorna i en skyddad, naturlig miljö. Vi använder alltid källvatten från en lokal källa nära dig. I Sverige tappas vårt källvatten i Porla Brunn från den naturliga källan Djupbäckens källa.

Även om vårt friska svenska kranvatten är bland det bästa i världen så finns det fortfarande en skillnad mellan källvatten och kranvatten. Källvatten filtreras långsamt genom naturliga jordfilter medan kranvatten passerar kemiska processer innan det blir drickbart. Källvatten är helt enkelt vatten renat av naturen själv.

Att vattnet är naturligt innebär att det innehåller en mikrobiologisk bakterieflora, naturliga mineraler och är en färskvara. Källvatten är en helt naturlig och därmed värdefull källa till god hälsa. Källvattnet är inte utsatt för desinfektion eller liknande behandlingar och endast ett partikelfilter får användas. Detta är ett av de viktigaste särdragen jämfört med kranvatten.

Gott vatten skapar ett behov av att dricka

Viktigast av allt är förmodligen att källvatten smakar gott. Gott vatten gör att man vill dricka och när vi dricker tillräckligt med vatten så mår vi bra. Trötthet, huvudvärk och låg energinivå kan vara tecken på att man dricker för lite, vilket kan ha en negativ påverkan på vår koncentrationsförmåga under arbetsdagen.

Edens högkvalitativa källvatten levereras direkt till ditt jobb och ger dig kallt, friskt vatten närsomhelst. På så sätt har du alltid en naturlig vattenkälla nära dig.

Relaterade inlägg