Eden Springs water

CERTIFIERINGAR

Vi uppfyller självklart EU:s och lokala myndigheters krav och kvalitetsstandarder gällande vatten och utrustning. Vi sätter vattenkvaliteten främst, oavsett om det gäller vårt eget utvalda Eden-källvatten eller ditt filtrerade kranvatten. Vårt buteljerade Eden-vatten genomgår dagligen stränga tester utförda av behöriga tekniker. I våra filterkylare med fast vattenanslutning använder vi enbart de bästa filtren från vår partner Oasis Green Filters.

EDEN SPRINGS CERTIFIERINGAR & SAMARBETSPARTNERS

Vi är certifierade av följande branschorganisationer: 

WATERCOOLERS EUROPE

Vi är medlemmar i Watercoolers Europé (WE) vars uppgift är att ge vägledning inom hälsa och säkerhet som gör sig gällande för alla producenter och distributörer av mineralvatten i Sverige. De utställer internationella föreskrifter för näringslivet och upprättar lokala standarder som ofta är strängare än dessa stadgar. Medlemmarna av WE spelar en viktig i roll för att upprätthålla integriteten i näringslivet samt kvaliteten på produkterna.

En av förutsättningarna för medlemskap i WE är att vi tillåter inspektioner utan förvarning. Detta kan innebära allt från kontroll av påfyllningsanläggningarna till eventuella hål i asfalten på våra parkeringsplatser. Vi överskrider ständigt kraven i alla befintliga kategorier.

WATERCOOLERS EUROPE

EUROPEAN DRINKING WATER COOLER ASSOCIATION (EDWCA)

Vi är medlemmar av Nordic Water Cooler Association som styr marknaden för nordiska vattenkylare, vilket ger handledning och riktlinjer om resultat på lokal nivå.

Watercoolers EU