MARKNADSLEDANDE INOM KLIMATHANDLINGAR

Vi älskar miljön. Därför tar vi hänsyn till den varje dag i vårt arbete. När du blir kund hos Eden dricker du inte bara vatten för din egen hälsa, utan du gör det även på ett sätt som tar ansvar för miljön. Tack för att du hjälper oss att ta hand om vår planet.

CSR

VÅRT BIDRAG

Bevara naturen och använda dess resurser ansvarsfullt och i enlighet med vårt miljöansvar.

Vi tillhandahåller vattenlösningar med nollutsläpp, eftersom vi, tack vare Carbon Neutral-certifieringen, kompenserar för alla våra koldioxidutsläpp. Rent vatten, ren luft.

Vi är Carbon Neutral
Carbon footprint

PLASTAVTRYCK

Ett av våra koldioxidreducerande initiativ som har störst effekt är återanvändningen av våra flaskor.

Tack vare att vi maximerar återanvändandet av våra flaskor kunde vi under 2022 undvika nytillverkning av motsvarande 500 miljoner en-litersflaskor.

*Innan de återvinns återanvänds våra flaskor flera gånger. Vi vill ha en hälsosammare planet och en hållbar framtid, och detta skulle inte vara möjligt utan våra kunders engagemang. Vi kan inte tacka dig nog.
*Baserat på vår årliga vattenförbrukning i de 17 europeiska länder där vi finns.

.RENEWABLE ENERGY

FÖRNYBAR ENERGI

Vi tillhandahåller 100 % förnybar energi för att täcka elförbrukningen i alla våra europeiska verksamheter, som har uppnått elförbrukning certifierad enligt CarbonNeutral®.