Att äta hälsosamt på jobbet

Välbefinnande på jobbet

En av de viktigaste faktorerna när det kommer till de anställdas hälsa är nutrition. Enligt en rapport från WHO (World Health Organization) kan en god kost höja produktiviteten i ett företag med 20 %. Arbetsgivare, som naturligtvis är beroende av sina anställdas produktivitet och effektivitet, bör därför vara observanta på den mat som serveras och finns att tillgå på arbetsplatsen. 

En stor mängd problem och sjukdomar som kan drabba ett företags anställda kan förhindras och efter tobak, är kosthållning den största modifierbara faktorn. Enligt WHO, stödjer vetenskapliga bevis uppfattningen att förändringar i kosten har påtagliga effekter när det gäller en persons hälsa genom livet. Det är viktigt att komma ihåg att förändringar i kosthållningen inte enbart påverkar den nuvarande hälsan, utan även kan avgöra huruvida en person kommer att utveckla sjukdomar som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar eller diabetes senare i livet. Arbetsgivare som vidtar åtgärder när det kommet till att stödja sina anställda när det gäller hälsosam kosthållning, kommer därmed att få se positiva resultat både nu och i framtiden. 

Hälsostudier på arbetsplatser har visat samband mellan god hälsa och ökad produktivitet. Om man investerar i sina anställdas hälsa och välbefinnande ger detta fördelar på främst två plan. Det ger det en ökad produktivitet bland de anställda och det hjälper till att reducera hälso- och sjukvårdskostnader. En färsk studie som behandlar ROI (Return on Investment; avkastning på investering) för hälsoprogram i USA, visar att ett genomsnittligt ROI var 3,14 dollar per investerad dollar. 

Hur kan då arbetsgivare främja en hälsosam kosthållning bland sina anställda? Några förslag inkluderar exempelvis att tillhandahålla:

•    Hälsosam mat i kaféer och automater.
•    Kylskåp där man kan förvara mat och mikrovågsugnar för att kunna värma hemlagad mat.
•    Vattenkylare eller vatten på flaska.
•    Utbildning och utarbetade riktlinjer om hälsosam kosthållning.
•    Konsultationer hos professionella näringsspecialister

Tips på hur man äter hälsosamt på jobbet:
•    Hoppa inte över måltider – särskilt inte frukosten; du kommer då med stor sannolikhet att äta snacks med sämre näringsvärden istället.
•    Planera framåt och ta med en hälsosam lunch och mellanmål hemifrån. Om du känner att du behöver ett litet mellanmål, undvik snacks med hög kalori- och sockerhalt, såsom godis, chips eller läsk. De innehåller ingen näring och du kommer att känna dig hungrig igen efter några timmar. Testa istället med lite nötter eller en frukt.

 

 

Relaterade inlägg