Effektivsera arbetsdagen med pauser

Välbefinnande på jobbet

Kaffe- och pratpauser under arbetsdagen minskar inte arbetets effektivitet. En av de viktigaste funktionerna med arbetspauser är att förebygga kraftig trötthet under arbetsdagen. Enligt undersökningar förmår människan utföra arbete som kräver koncentration i tre kvart till en timme utan avbrott.

Svenskar tillbringar i genomsnitt 60 procent av sin vakna tid på arbetsplatsen. Därför är det viktigt att komma ihåg att ta hand om sitt välbefinnande också under arbetsdagen. "Människans ork är en begränsad resurs och därför finns det mycket noggranna bestämmelser för säkerhetskritiska uppdrag, såsom vid flygledning, om hur mycket arbete man får utföra åt gången. Samma gäller för till exempel yrkesförare," konstaterar Mikael Sallinen, forskare vid Arbetshälsoinstitutet, i en intervju med Eden Springs.

Pauser i arbetet är uppiggande samt låter hjärnan vila och ger den tid att undermedvetet bearbeta halvfärdiga saker. Det är ju ofta så att när vi tar en paus från något halvfärdigt arbete, inser vi något nytt om det, säger Sallinen. 

Välmående på arbetet stöder individen och affärsverksamheten 
Arbetsplatsmiljön har stor inverkan på det hur personalen orkar arbeta och på hur motiverade de är att utveckla sig i arbetet. Arbetspauser är uppiggande och hjälper till att minska stressen under arbetsdagen, vilken annars kan inverka negativt på den gemensamma arbetsplatsmiljön.  Enligt Sallinen hjälper arbetspauser till att minska eftermiddagströttheten som orsakas av människans naturliga dygnsrytm. "Eftermiddagströttheten förekommer således i alla fall delvis biologiskt på grund av de mekanismer som reglerar hjärnans aktivitet. Man kan förbereda sig mot den genom att dela upp arbetsdagen så att det ges utrymme för återhämtning" konstaterar Sallinen. 

Tack och lov för korridorprat
Den centrala tanken med pauser är att arbetstagare under denna tid ska kunna göra något annat än det han eller hon gör i sitt arbete. För vissa ger en pratstund med en arbetskamrat över ett glas vatten ny energi för resten av dagen. Andra vill kanske vara för sig själva, ta det lugnt med en kopp kaffe och läsa kvällstidningen. Det viktiga är att man känner att pausen är uppiggande. 

Sallinen påminner att det också är viktigt att se till att man dricker tillräckligt under arbetsdagen. Det lönar sig att dricka vatten i jämn takt, medan koffeinhaltiga drycker kan avnjutas med måtta under arbetsdagen. Bland annat kaffe och andra drycker som innehåller koffein har en uppiggande effekt. Generellt sett har eventuell mat och dryck som intas under en paus i uppgift att hålla blodsockret på en jämn nivå. Branta uppgångar och nedgångar leder ofta till utmattning och koncentrationssvårigheter. 

Relaterade inlägg