Varför företag börjar att engagera sig

Välbefinnande på jobbet

Det finns växande bevis för att ett företags utförande och prestanda har ett direkt samband med välbefinnandet hos företagets anställda. Eftersom de flesta tillbringar största delen av sina ’vakna timmar’ på jobbet, är det enbart logiskt att arbetsplatsen skall vara en plats för välbefinnande för de anställda. 

Ett flertal internationella företag som har implementerat hälsoprogram på arbetsplatserna kan bevisa att de anställdas välbefinnande är bra för affärerna. Olika ansträngningar att förbättra de anställdas välbefinnande har gett följande fördelar:
•    Lägre sjukdomsfall hos anställda.
•    Besparingar när det gäller företagets kapital genom att man minskar hälsorelaterade utgifter och sänker frånvaron och aktivitetsbegränsningarna.
•    Förbättrad arbetsmoral och arbetsrelationer bland de anställda.
•    Förbättrad produktivitet bland de anställda.
•    Förbättrat finansiellt resultat i företaget.

Studier som utfördes på några av världens ledande företag, såsom General Motors, Johnson & Johnson, Procter & Gamble och Chevron, visade att välbefinnande-program kan vara fördelaktiga kostnadsmässigt eftersom de producerar en positiv omsättning på investeringen. En ny studie där man jämförde olika program hos tio av de 500 rikaste företagen, visade att medianen ”ROI” (Return on Investment; avkastning på investering) gav en vinst på USD 3 per investerad dollar. 

Olika företag har upptäckt att källvattenkylare är en av de enklaste och mest kostnadseffektiva metoderna för att främja välbefinnandet på jobbet. Man känner väl till det faktum att vatten är viktigt för hälsan. Men trots det så är det många som inte dricker tillräckligt med vatten. Studier visar att anställda som har tillgång till källvattenkylare höjer sin vattenkonsumtion avsevärt och förbättrar således också sin hälsa.

 

Relaterade inlägg