Presenteeism - på plats men inte närvarande

Välbefinnande på jobbet

Medan arbetsgivare en gång oroade sig för en "absenteeism" och problemen med anställda som inte kom till jobbet, lider ett stort antal arbetare idag av "presenteeism", d v s när arbetare kommer till jobbet men inte är produktiva. 

"Presenteeism" är mer allmänt utbrett än "absenteeism" och den är svårare att identifiera och kontrollera. Man har uppskattat att en genomsnittlig arbetare använder 60–70 % av sin fulla potential på jobbet. Personal som lider av "presenteeism" kommer till jobbet men är inte produktiva eftersom de känner sig dåliga, är skadade, stressade eller distraherade. De är närvarande men de är ändå inte ’där’. Förlorad produktivitet på grund av "presenteeism" är i genomsnitt 7,5 gånger större än förlorad produktivitet när det gäller "absenteeism". "Presenteeism" påverkar inte enbart den anställdes produktivitet negativt, men den har även en direkt inverkan på företagets slutliga resultat. 
I USA utfördes en studie nyligen av en av nationens största leverantörer inom hälsosektorn. Man fann att "presenteeism" kostar arbetsgivare mer än USD 180 miljarder per år på grund av förlorad produktivitet. 

De som lider av "presenteeism", har möjligen befogade orsaker till att vara ’frånvarande’, men de känner ofta att de behöver gå till jobbet för att synas. Att "vara närvarande" på arbetet kan vara ett sätt att prova att behålla sin anställning eller öka chanserna för en befordran i framtiden. Dock riskerar de att smitta sina kollegor eller försämra deras motivation genom sin attityd eller trötthet. Att lösa problemet med "presenteeism" är inte en lätt process. Att ta fasta på att den först och främst existerar på arbetsplatsen och säkerställa att de anställda har en välbalanserad arbetssituation, är dock ett steg mot att lösa problemet. 

Relaterade inlägg