Vatten och mentalt utförande

Vatten och välbefinnande

Koncentrationsförmågan sjunker vid vätskebrist. Vatten är ett av de viktigaste och enklaste verktygen för att öka effektivitet och produktivitet på arbetet. Den mänskliga hjärnan består av 85 % vatten och när du inte har druckit tillräckligt, känner hjärnan av effekterna. Vätskebrist kan leda till huvudvärk, dålig koncentration, försämrat korttidsminne samt reducera både din förmåga att utföra beräkningar och din psykomotoriska kapacitet. Detta beror på att uttorkning leder till en minskad nivå av energiproduktion i hjärnan. 

Forskning som gjorts visade att testpersoner visade till en försämrad nivå gällande: mental närvaro, associerad inlärning, visuell iakttagelseförmåga, räkneförmåga, korttidsminne samt argumenteringsförmåga. Dessa effekter har gemensamt att de ofta åtföljs ofta av ökad trötthet och huvudvärk.

Relaterade inlägg