Sådant kaffe, sådant företag

Gott kaffe

Arbetsgivare kan avskräcka nästan en tredjedel av sina potentiella medarbetare redan under intervjustadiet genom att glömma bort enkla gester så som att erbjuda högkvalitativa varma drycker eller att erbjuda ett glas vatten. Detta är bara ett av de tankeväckande resultaten av forskning från Eden Springs, Europas ledande leverantör av dryckeslösningar till arbetsplatsen.

Undersökningen - genomförd av personer som för tillfället sökte nya arbetsmöjligheter* - visade att nästan en tredjedel (31%) av de potentiella kandidaterna ansåg att ett erbjudande om en kopp kaffe eller te vid ankomsten hjälpte dem att få ett gott intryck av företaget. Trots detta är det 18 % av alla jobbsökande som inte erbjuds en dryck vid intervjutillfället.

Dessutom visade det sig att möjligheten till kvalitetsdrycker på arbetsplatsen betyder långt mycket mer än andra arbetsplatsförmåner. 2% respektive 6% av kandidaterna menade att subventionerade gym-medlemskap respektive barnomsorg kan påverka deras beslut att tacka ja till en erbjuden tjänst. Å andra sidan så menar nästan hälften (45%) av de tillfrågade att tillgång till kvalitetsdryck på arbetsplatsen var en mycket viktig faktor.

Detta ligger helt i linje med dagens tendenser att rekryterare ofta kämpar för att fylla tjänster med erfaren personal. Enligt siffror från Europeiska kommissionen så har hela Europa en stor brist på kompetens, särskilt på digital spetskompetens**.

"På den nuvarande kandidatledda arbetsmarknaden, blir arbetsgivarna bedömda av kandidaterna utifrån ett flertal faktorer,”säger Raanan Zilberman , VD på Eden Springs. "Särskilt inom nischmarknader som lider av kompetensbrist, har blivande medarbetare råd att välja bland arbetsgivarna.”

” Vi menar att arbetsgivare ges en spetsfördel genom möjligheten att kunna erbjuda kandidater ett urval av högkvalitativa varma och kalla drycker, under dagens konkurrensutsatta rekryteringsprocess där varje potentiell fördel räknas. Arbetsgivare bör inte underskatta vikten av god gästfrihet på en tuff marknad.”

*Eden Springs’ forskning, Storbritannien, Augusti 2015
**EC Education & Training Monitor 2014 

 

Relaterade inlägg