Eden Springs och Arvid Nordquist bjuder på premiumkaffe på kontoret

Gott kaffe

Eden Springs och Arvid Nordquist har samarbetat under många år för att kunna erbjuda högklassigt kaffe i kaffeautomaterna på svenska kontor. Tack vare samarbetet har Eden nu ett stort antal högklassiga kaffesorter i sitt sortiment. Vårt kaffe passar den svenska smaken och ger kafékvalitet under varje kaffepaus. 

Arvid Nordquist, som grundades 1884 som en liten delikatessbutik, har utvecklats till Nordens ledande kaffeleverantör och utsetts till kunglig hovleverantör. Arvid Nordquist tillverkar högklassigt kaffe, och målet med vårt samarbete är att kunna erbjuda bättre kaffe även på kontoret. Bägge företagen är mycket nöjda med samarbetet. "Både Arvid Nordquist och Eden Springs strävar efter att kaffe på jobbet ska vara gott. Vi vill ge kunden en bra och miljövänlig smakupplevelse och excellent service", säger Erica Bertilsson, marknadschef på Arvid Nordquist. 

Nyckelorden för kaffe från Arvid Nordquist är kvalitet, färskhet och miljövärderingar. Bönorna till kaffet kommer från omsorgsfullt utvalda odlare och bönorna är alltid 100 % hållbart certifierade Arabicabönor av högsta kvalitet."Vi köper in bönor från alla världsdelar och det är ett ständigt pågående arbete att hitta de bästa bönorna. Vi använder oss uteslutande av Arabica bönor från farmer som är hållbart certifierade och tredjepartskontrollerade. Det innebär att allt vårt kaffe har tagits fram med hänsyn till människa och miljö. Vi letar efter bönor som fått mogna långsamt och utvecklat ett brett spektra av smaknyanser, allra helst i naturlig skugga. Farmerna väljs tillsammans med våra exportörer men framför allt genom provsmakning. Vår Inköpschef för Råkaffe Philippe Barreca väljer sedan noggrant ut vilka bönor som ska ingå i våra blandningar", fortsätter Erica Bertilsson. 

Arvid Nordquist är också omsorgsfull när det gäller miljöhänsyn. Företaget vill minimera koldioxidutsläppen genom hela kaffeproduktionen och kompenserar återstående CO2-utsläpp genom att plantera träd i avskogade områden i kaffeproducerande länder. Detta innebär att kaffet från Arvid Nordquist är koldioxidneutralt. Tillsammans med de certifierat koldioxidneutrala kaffemaskinerna från Eden Springs är er lösning för kaffe ett ansvarsfullt val! 

Eden Springs tillhandahåller ett brett urval kaffe från Arvid Nordquist, både som bönor och som filterkaffe. Det innebär att du får njuta just av det högklassiga kaffe du föredrar vid varje kaffepaus! 

Relaterade inlägg