Vi kan inte längre ta vårt vatten för givet!

Edens värld

På Eden brinner vi för att ge dig tillgång till friskt och rent dricksvatten. Detta är särskilt viktigt för oss i tider som dessa då oroande rapporter om otjänligt vatten i kommunerna bara ökar. Därför kommer vi spetsa öronen lite extra under den 22-23:e oktober då Grundvattendagarna går av stapeln i Lund. Under dessa dagar samlas politiker, företrädare för myndigheter och entreprenörer för att diskutera Sveriges framtida vattenförsörjning. 

Budskapet från deltagarna är tydligt: det är dags tänka om kring de vattenresurser vi länge tagit för givet i Sverige. Grundvattennivåerna har sedan flera år tillbaka sjunkit i stadig takt. Nedgången har bland annat orsakats av den torka, nödslakt och skogsbränder som har drabbat landet de senaste åren, men också av föroreningar orsakat av människan. Det som krävs för att säkra framtidens vattenförsörjning är långsiktiga insatser så som upprustning och sanering av alla gamla brunnar och daterade vattensystem. Det är också viktigt att vara sparsam med det vatten som finns. I nuläget tas dessa återgärder dock inte på allvar, menar deltagarna. 

Det här är en bekymrande utveckling. Därför är vi på Eden glada över att kunna erbjuda rent och svenskt källvatten – fritt från kemikalier och av hög kvalitet. Genom att använda vårt vatten minskar du också ditt spill då våra filterkylare och vattenautomater ger dig rätt vattentemperatur direkt. Våra vattenautomater är dessutom 100% koldioxidneutrala och är på så sätt snälla mot den livsviktiga natur och miljö som ger oss vatten. 
 

Relaterade inlägg