Eden stödjer World Water Day genom att bidra till rent vatten i Afrika

Edens värld

Den 22 mars varje år uppmärksammas World Water Day som en positiv påminnelse om hur viktigt vatten är i världen. Det väcker också medvetenhet om de nästan en miljard människor som inte har tillgång till rent vatten i världen. Vi på Eden Springs stödjer initiativet till World Water Day.

Temat för årets World Water Day är ” bättre vatten, bättre jobb”. Detta syftar till att lyfta fram hur vattnet kan förändra människors liv. Enligt Förenta Nationerna (FN) arbetar 1,5 miljarder människor inom vattenrelaterade sektorer, vilket är ungefär hälften av världens arbetskraft. Nästan alla jobb är beroende av vatten på något sätt, även om många inte är medvetna om detta.

Med vatten som en central del i vår verksamhet är det viktigt för oss att vi stödjer projekt löpande för att ge tillgång till rent vatten till dem som behöver det mest. Vi arbetar tillsammans med en noga utvald välgörenhetspartner - People Help People - One World - som hjälper samhällen i Centralafrika att få tillgång till rent dricksvatten.

Ett av de projekt som vi har stöttat är byggandet av flera färskvattenbrunnar i Wakiso-distriktet, som i sin tur bidrar till att förbättra tillgången till dricksvatten för områdets 1,4 miljoner invånare - 70% av dem har inte tillgång till rent vatten.

Vi är stolta att kunna meddela att vi även stödjer ett nytt projekt under 2016. Genom vårt samarbete med Carbon Neutral® kommer Edens koldioxidneutrala kompensation att ge stöd till ännu ett vattenprojekt inom infrastruktur i de afrikanska länderna söder om Sahara.

Om projektet

Projektet är huvudsakligen baserat i Uganda, Rwanda och Malawi och bidrar till att ge rent dricksvatten till små samhällen på landsbygden genom att reparera trasiga borrhål och borra nya. Borrhålen används som vattenbrunnar genom att installera ett vertikalt rör och vattensil som gör att man kan hämta upp vatten från underjorden. Medel från klimatkompensationen finansierar denna verksamhet, samt löpande underhåll för att säkerställa en kontinuerlig drift. Projektet beräknas att kunna hjälpa 3000 barn och 5700 vuxna. Det minskar förekomsten av diarré och dödsfall i de lokala samhällena och inte minst sparar det tid för kvinnor och barn som annars får hämta vatten flera mil bort.

I många samhällen påverkas hälsa, utbildning, inkomst och allmän utveckling negativt på grund av brist på vatten. Att ge tillgång till rent vatten ger därför en mängd fördelar.

World Water Day har vårt fulla stöd och vi har alla ett ansvar för att bidra till rent vatten hela året.

Relaterade inlägg