Eden Springs stödjer gräsrotsforskning i Tanzania

Sedan 2013 har Eden Springs stöttat gymnasieskolor i den kaffeodlande delen av norra Tanzania
Edens värld

Sedan 2013 har Eden Springs stöttat gymnasieskolor i den kaffeodlande delen av norra Tanzania som en del av sitt välgörenhetssamarbete med non-profit-organisationen People Help People – One World (PHPOW). Detta har starkt bidragit till att förbättra villkoren för de lokala gymnasieeleverna, vilket har lett till att fler studerar och får bättre provresultat än någonsin tidigare. 

Sedan den nya laboratorieutrustningen anlände i början av 2014 så har Mangi Saba-skolan sett en ökning med 54 % av elever som har anmält sig till naturvetenskapen. Dessutom har elevernas provresultat i fysik, kemi och biologi fördubblats, med nästan 85% godkända elever i fysik år 2014, att jämföra med 32% år 2013. Över 80% av studenterna klarade sin respektive kemi- och biologiexamina, att jämföra med bara strax över 40% år 2013. 

Edens Springs VD Raanan Zilberman säger: "Dessa resultat är uppmuntrande och är ett bevis på hur man genom att förbättra miljön och utrustningen för eleverna dramatiskt kan öka de akademiska prestationerna och leda till att ge unga människor möjligheten att hitta ett arbete och samtidigt förbättra sitt liv i det stora hela.” 

Bland de framstående elever som blivit hjälpta av programmet finns den blivande läkaren Prisla (16 år). Hon säger: “Den support som jag har upplevt genom organisationen har via praktiska laboratorieövningar och undervisning hjälpt till att förbättra mina akademiska resultat. Min utbildning är viktig för mig och för hela mitt land.” 

Forskning visar på att investeringar på gräsrotsnivå är avgörande för de afrikanska länderna. Världsbankens rapport om kunskapsutveckling visar på ett samband mellan bättre utbildning i matematik, naturvetenskap och ingenjörsvetenskap och ett lands förbättrade ekonomiska resultat.* 

PHPOW samarbetar med Tanzanias NGO-utbildningsprogram Community of Secondary Education Support (COSES) för att förbättra gymnasieutbildningen genom att se till att skolorna har den grundläggande utrustningen. Mathew Tillya, chef för COSES, samstämmer i Prislas uttalande och menar att tillgång till undervisningsutrustning från företag som Eden Springs är avgörande för Tanzanias utveckling. 

“Vi menar bestämt att framtiden för vårt land är fullständigt avgörande av undervisning av hög kvalitet på gymnasieskolorna. Ämnen inom naturvetenskap/teknologi är livsviktiga för att ett land som Tanzania ska få en ekonomisk tillväxt. Ändå har inte skolorna i regionen utrustningen som är nödvändig för att eleverna ska kunna genomföra läroplanen och ta sin examen. Nu ser våra elevers framtid ljusare ut, tack vare programmet och supporten från Eden Springs.” 

Zilberman tillägger: "Vi är stolta över den bestående betydelse som programmet har för eleverna på Mangi Saba-skolan. Tillgången till utbildning och de rätta verktygen till att göra framsteg i de viktiga ämnena inom naturvetenskap är något alla framtida elever förtjänar.” 

Relaterade inlägg