Allmänna villkor

Eden Springs Sweden AB

ALLMÄNNA VILLKOR
 

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor) gäller för samtliga beställningar som görs av kunden (“Kunden”, ”du” eller “dig”) för prenumeration av vattenautomater och/eller köp av produkter som tillhandahålls av Eden Springs Sweden AB (”Eden Springs”, ”oss, ”vi”, ”vår”) via edensprings.se.

Genom att göra en beställning via edensprings.se ingår du avtal med Eden Springs Sweden AB. Genom att göra en beställning anses du även bekräfta att du är minst 18 år gammal och inte står under förmyndarskap och är bosatt i Sverige.

1. Vårt erbjudande

Eden Springs tillhandahåller ett brett sortiment av olika modeller av vattenautomater och erbjuder dig som konsument en möjlighet att få vatten levererat direkt i hemmet. Du kan antingen välja mellan att hyra någon av våra vattenautomater till en fast månadskostnad och beställa tillhörande flaskor i den mängd som du önskar (”Prenumerationstjänsten”) eller att köpa våra 18,9-litersflaskor separat, utan att prenumerera på någon av våra passande vattenautomater.

Notera att hyra och leverans av Eden Springs produkter är endast tillgänglig inom delar av Sverige. I samband med beställning kan du se om du har möjlighet att beställa Eden Springs produkter till din adress.

Prenumerationstjänsten

Vi erbjuder vattenautomater med olika funktioner i olika prisklasser till ett fast månadspris och utan bindningstid. Pris och funktionalitet för respektive vattenautomat framgår i produktspecifikationen på hemsidan där du väljer den vattenautomat som bäst passar dina behov. Vi erbjuder vattenautomaterna utan särskilda konsumtionskrav och du kan enkelt beställa tillhörande vattenflaskor på vår hemsida efter behov. För vissa av våra vattenautomater erbjuder vi även kolsyrat vatten. Om din Prenumerationstjänst innefattar hyra av en vattenautomat som har en kolsyrefunktion följer även en kolsyrepatron (425 g) med i den första leveransen. Du har därefter möjlighet att beställa ytterligare kolsyrepatroner efter behov.  För mer information om beställningar och leveranser av vatten och övriga produkter från Eden Springs, se vidare nedan och de ytterligare produktbeskrivningar som följer av hemsidan.

När du väljer att prenumerera på en vattenautomat levereras den till dig kostnadsfritt och utan deposition. Prenumerationen löper tillsvidare och du kan när som helst avsluta din prenumeration. När du avslutar din prenumeration avslutas tjänsten vid närmast följande trettiodagarsperiod då vi hämtar upp vattenautomaten kostnadsfritt.

Individuella beställningar och leveranser av vatten
Utöver att hyra Eden Springs vattenautomater till en fast månadskostnad har du som konsument möjlighet att beställande våra tillhörande vattenflaskor (18,9 L). Sådan beställning kan både göras av dig som tecknat Prenumerationstjänsten och dig som inte hyr någon av Eden Springs vattenautomater. Om du tecknat dig för Prenumerationstjänsten behöver du beställa minst två (2) flaskor per gång. För beställningar av vattenflaskor som görs av kunder som inte tecknat sig Prenumerationstjänsten behöver minst tre (3) vattenflaskor beställas per gång. Det utgår ingen depositionsavgift eller pant för flaskorna men om du inte återlämnar köpta flaskor till oss i enlighet med lämnade anvisningar utgår en avgift på 100 kr per vattenflaska.

Eden Springs förbinder sig att tillhandahålla vatten samt andra tillbehör i enlighet med beställning inkommer från kunden. Vi levererar din beställning till den leveransadress som du angav i samband med din beställning på hemsidan.  

När du lägger din beställning kommer du att informeras om den uppskattade leveranstiden. Leveranstiden kommer att uppdateras när vi skickar orderbekräftelsen till din e-postadress. Om du väljer ordinarie leverans av din beställning är vårt mål att leverera din beställning inom två (2) till fem (5) arbetsdagar efter att du lagt beställningen. Vid oväntad försening eller förlust ber vi dig ta kontakt med Eden Springs.

2. Priser, betalningsvillkor och avgifter

Kunden åtar sig att betala angivna belopp och att respektera angivna betalningsvillkoren. Eden Springs samarbetar med utomstående betaltjänstleverantörer genom vilka alla dina betalningar kommer genomföras innan de regleras hos Eden Springs. De betaltjänstleverantörer som Eden Springs anges i samband med beställning och kan komma att ändras över tid.

Den fasta kostnaden för Prenumerationstjänsten betalas månadsvis i förskott fram till dess att avtalet avslutas. Vad avser tidpunkten för månadsbetalningen kommer du att debiteras för Prenumerationstjänsten var trettionde (30:e) dag från det att du tecknar avtalet.

Kostnader för vatten och andra förbrukningsvaror betalas i efterskott i samband med enskilda tilläggsbeställningar.

Priser på edensprings.se inkluderar moms. Betalning är möjlig via kredit-/bankkort eller annat sådant betalsätt som Eden Springs från tid till annan informerar dig om. Eden Springs kan komma att neka eller blockera kreditkort som inte är utfärdade i det land där Prenumerationstjänsten erbjuds dig. Eden Springs förbehåller sig rätten att när som helst ensamt besluta om att neka specifika typer av kreditkort.

Vid försenad betalning är Eden Springs berättigad att debitera dig skälig dröjsmålsränta, påminnelseavgift och tillämpliga inkassoavgifter. Eden Springs förbehåller sig även rätten att hålla inne leveranser och/eller utföra service i det fall kunden inte betalar överenskommet belopp i enlighet med avtalet eller på annat sätt underlåter att uppfylla sina åtaganden. 

3. Service och underhåll

I Prenumerationstjänsten ingår service och assistans om den hyrda utrustningen skulle visa sig vara defekt. Om du upplever problem med din vattenautomat ombeds du kontakta Eden Springs på servicenummer 020 521521. Eden Springs rekommenderar Kunden att utföra service på utrustningen minst två (2) gånger per år. Kostnad för sådan service finns angiven på Eden Springs hemsida.

Underhåll samt reparation av den hyrda utrustningen får endast utföras av behöriga servicetekniker från Eden Springs. Kund åtar sig att bereda Eden Springs tillträde till hyrda vattenautomater i samband underhåll, reparation, leverans, återlämning m.m. som sker i enlighet med dessa Allmänna Villkor.

4. Reklamation

Sedvanlig reklamationsrätt gäller för de vattenflaskor som säljs av Eden Springs. Det innebär att fram tills dess att deras sista förbrukningsdatum har gått ut och under förutsättning att flaskans försegling inte har brutits har du alltid rätt att reklamera defekta varor. Sådan reklamation förutsätter att du meddelar oss om felet inom skälig tid. Reklamationer som görs inom två (2) månader från det att du upptäckt felet anses alltid ha lämnats in inom skälig tid.

Om de vattenflaskor som du returnerat kan konstateras defekta kommer Eden Springs att göra en fullständig återbetalning motsvarande ditt inköpspris för vattenflaskorna. Eden Springs kommer att ombesörja kostnadsfri retur av defekta flaskor.

5. Prisändringar
Priserna på produkter och tjänster kan komma att ändras till följd av ökade kostnader i enlighet med konsumentprisindex, allmänna lönejusteringar, lokala tilläggsavgifter, ändringar i råvarupriser, växelkurser och/eller statlig skatt. Eden Springs förbehåller sig rätten att justera priserna vid behov. Om du motsätter dig en prisändring har du rätt att inte acceptera ändringen genom att säga upp ditt abonnemang för Prenumerationstjänsten innan prisändringen träder i kraft.

6. Äganderätt
Tecknande av Prenumerationstjänsten innebär inte att äganderätten till den hyrda vattenautomaten övergår till Kunden och Kunden får inte sälja, pantsätta, hyra eller låna ut eller på annat sätt förfoga över vattenautomaten.

Äganderätten till köpta vattenflaskor övergår till kunden först när kunden har betalat hela inköpsbeloppet samt alla andra upplupna kostnader.
7. Kundens förpliktelser och hyra av vattenautomat
I samband med att Kunden tecknar sig för Prenumerationstjänsten, kommer Kunden att förses med utrustning som ägs eller disponeras av Eden Springs.

Du har inte rätt att utan Eden Springs skriftliga medgivande reparera, utföra service på, göra påbyggnader på eller ändringar i, eller ta bort delar eller märkning avseende ägandeförhållanden från Vattenautomaten.

Kunden får endast använda den hyrda vattenautomaten för avsedda ändamål inom Prenumerationstjänsten. Kunden står risken för skada på eller förlust av vattenautomaten från den tidpunkt då den överlämnats till Kunden. De 18,9-litersflaskor som tillhandahålls av Eden Springs får inte återfyllas med vatten eller någon annan väska av kunden. Vidare får Kunden inte använda andra vattenflaskor än de till vattenautomaten avsedda 18,9-litersflaskor som tillhandahålls av Eden Springs.

Kunden åtar sig att följa de anvisningar som Eden Springs från tid till annan utfärdar beträffande skötsel och användning av hyrda vattenautomater. Om kunden skadar utrustningen eller om utrustningen handhas på felaktigt sätt så att den inte längre går att använda, kommer kunden att ett belopp motsvarande utrustningens kommersiella värde enligt Eden Springs bedömning och aktuella riktpriser. Detsamma gäller om utrustningen blir stulen eller på annat sätt försvinner.

Då Prenumerationstjänsten upphör ska Kunden tillse att Eden Springs har möjlighet att återhämta hyrda vattenautomater. Upphämtning av hyrda vattenautomater görs av Eden Springs utan kostnad. Kunden förbinder sig att ge personal från Eden Springs fri tillgång till utrustningen som omfattas av serviceavtalet under hela avtalstiden.

Om Eden Springs inte ges möjlighet att hämta hyrd utrustning inom  60 dagar från det att Prenumerationstjänsten upphör eller om vattenautomaten är obrukbar eller har utsatts för onormal förslitning har Eden Springs rätt till ersättning för Utrustningen som motsvarar restvärdet för den hyrda utrustningen.

8. Avtalstid och uppsägning av Prenumerationstjänsten  

Prenumerationstjänsten löper månadsvis från det att du gjort din beställning via edensprings.se. Varje månadsperiod löper i trettio (30) dagar från det att Kundens beställning gjordes. Det innebär att Eden Springs har rätt att debitera dig för nästkommande månadsperioder i enlighet med vad som framkommer av dessa Allmänna Villkor, såvida du inte säger upp Prenumerationstjänsten.

För att säga upp Prenumerationstjänsten inför en ny månadsperiod måste du säga upp Prenumerationstjänsten senast dagen innan en ny sådan månadsperiod påbörjas, annars löper prenumerationen vidare och du debiteras för ytterligare en månadsavgift innan den avslutas.

Om kunden underlåter att uppfylla sina åtaganden enligt avtalet äger Eden Springs rätt att säga upp Prenumerationstjänsten med omedelbar verkan.

Avtalsbrott ingår i, men är inte begränsade till, nedanstående exempel:
a) Upprepade sena betalningar där Eden Springs sänt ut minst en påminnelse.
b) Kunden slutar betala, blir insolvent, genomgår en rekonstruktion eller försätts i personlig konkurs.

Eden Springs äger även rätt att säga upp Prenumerationstjänsten om Kunden flyttar till en adress till vilken Eden Springs inte har möjlighet att leverera avtalad utrustning. För mer information om vilka delar av landet som vi levererar till hänvisas till hemsidan.

För beställning av vattenflaskor och kolsyrepatroner gäller dessa Allmänna Villkor till dess att relationen med dig upphört.

9. Ångerrätt

När du som konsument beställer från Eden Springs får du enligt lag ångra dig inom 14 dagar. Vänligen notera att ångerrätten inte gäller för vattenflaskor med bruten försegling, som har förseglats av hälso- eller hygienskäl.

För hyresavtalet (dvs. för Prenumerationstjänsten) löper ångerfristen på fjorton (14) dagar från den dag då du eller en tredje man som agerat på dina vägnar, dock inte transportföretaget, mottog vattenautomaten. För enskilda beställningar av vattenflaskor (som inte sker inom ramen för Prenumerationstjänsten) löper ångerfristen på fjorton (14) dagar från den dag då du eller en tredje man som agerat på dina vägnar, dock inte transportföretaget, mottog den sista varan i en viss beställning.

Du får utöva din ångerrätt för varor som är i väsentligen oförändrat skick. Detta gäller dock inte om varorna har förstörts eller förändrats på grund av någon åtgärd som har varit nödvändig för att undersöka den eller på grund av någon omständighet som inte kan hänföras till dig. 


Du utövar din ångerrätt genom att kontakta oss inom den lagstadgade ångerfristen och begära att hyrd/köpt utrustning returneras. Vi kommer därefter att hämta upp ångrade produkter till en fast kostnad om 750 Sek kr. Du har även möjlighet att på egen bekostnad återsända mottagna varor till oss inom 14 dagar från det att du meddelar oss att du ångrar dig. Du kontaktar oss genom att skicka ett meddelande till se.info@se.edensprings.com.

Eden Springs erbjuder även ett standardformulär för utövande av ångerrätten finnas att ta del av här.

10. Eden Springs ansvar
I samband med leverans av den utrustning som tillhandahålls av Eden Springs åligger det Kunden att inspektera utrustningen för att säkerställa att den inte är defekt, skadad. Eden Springs åtar sig inget ansvar för eventuella fel eller förluster som är hänförliga till att kunden underlåtit att inspektera utrustningen vid leverans. Eden Springs ansvar är begränsat till omleverans eller rättning av fel.

Skulle din hyrda utrustning vara defekt, obrukbar eller på annat sätt felaktig ombeds du omedelbart kontakta Eden Springs. Eden Springs kommer då att tillse att din hyrda vattenautomat ersätt eller repareras.

Eden Springs tar inget ansvar för fel på utrustningen som uppstår om utrustningen handhas på ett onormalt sätt, genom Kundens egen förskyllan, felanvändning från Kundens sida, bristfälligt underhåll från kundens sida samt skador som uppstår som en följd av modifieringar eller reparationer som utförts av någon annan än en behörig tekniker. Eden Springs förbehåller sig rätten att göra en självständig bedömning av om den hyrda utrustningen har utsatts för onormal förslitning eller felanvändning från Kundens sida.

Dessa Allmänna Villkor varken begränsar eller friskriver Eden Springs från ansvar enligt tillämplig konsumentskyddslagstiftning. Användning av de erbjudanden som är tillgängliga på edensprings.se är möjlig för personer som är minst 18 år. Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på edensprings.se.  Du kan även invänta den automatiska orderbekräftelsen som vi skickar till den e-postadress du har angivit i samband med slutförandet av din beställning. Orderbekräftelsen innehåller dina orderuppgifter samt en PDF-version av dessa Allmänna Villkor och kan enkelt sparas ned eller skrivas ut.

Eden Springs har både produkt- och ansvarsförsäkringar.

11. Överlåtelse av rättigheter
Eden Springs förbehåller sig rätten att överlåta samtliga rättigheter och skyldigheter till tredje part utan att inhämta föregående tillstånd från kund. När ett övertagande/fusion sker följer dessa Allmänna Villkor med till det nya företaget och fortsätter att löpa enligt avtalets villkor.

12. Ändring av villkor
Eden Springs förbehåller sig rätten att justera villkoren vid behov. Detta kan vara nödvändigt för att anpassa villkoren till förändringar i verksamheten, lagstiftningen eller liknande, men ska inte anses vara begränsat till detta. För köp av vattenflaskor kommer de Allmänna Villkor som finns publicerade på edensprings.se vid den tidpunkt då du gör din beställning gälla avseende din specifika beställning av produkter. För hyra av Vattenautomat gäller de vid var tid tillämpliga Allmänna Villkoren på edensprings.se.

13. Force majeure
Eden Springs ska inte hållas ansvarigt om förseningar eller avvikelser uppstår på grund av force majeure, inklusive, men inte begränsat till, krig, upplopp, myndighetsåtgärd, epidemi eller liknande sjukdomsutbrott, strejk, import- eller exportrestriktioner samt annat som står utom Eden Springs kontroll.

14. Lagstiftning och domstolars behörighet
Alla eventuella tvister mellan Eden Springs och kunden ska avgöras i svensk domstol med utgångspunkt från svensk lagstiftning.

15. Integritetspolicy

Senast uppdaterat: Juni 2020