Integritetspolicy

 

Utgivningsdatum: Maj 2018

Senast uppdaterad: Juni 2020

1. INLEDNING

Denna integritetspolicy ("Integritetspolicyn") ger detaljerad information om hur Eden Springs Sweden AB ("EDEN") använder och skyddar dina personuppgifter när du surfar på vår webbplats www.edensprings.se ("Webbplatsen"), liksom dina rättigheter i detta avseende.

Denna integritetspolicy gäller behandling av personuppgifter som tillhandahålls av dig eller som vi erhåller från dig när du öppnar och använder webbplatsen, det vill säga för att surfa på webbplatsen, inhandla våra produkter eller tjänster, begära information från oss, kontakta oss, skicka in en ansökan eller utnyttja de funktioner eller tjänster som finns på webbplatsen.

EDEN respekterar din rätt till integritet och följer gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter, inklusive den nya allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 av Europaparlamentets och rådets förordning från den 27 april 2016 (”GDPR”) om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG, och gäller från och med den 25 maj 2018, samt alla andra regler som kan tänkas utarbetas eller komplettera förordningen i framtiden.

Vi rekommenderar att du noggrant granskar vår integritetspolicy så att du förstår hur dina personuppgifter används när du surfar på webbplatsen.

2. VEM ÄR ANSVARIG FÖR ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER?

Personuppgiftsansvarig är den person eller organisation som ensam eller tillsammans med andra, bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Med andra ord bestämmer den personuppgiftsansvariga hur och för vilket ändamål personuppgifter behandlas.

Vad gäller denna integritetspolicy är den personuppgiftsansvariga EDEN: Eden Springs Sweden AB,  Fosievägen 15 214 31 Malmö Sweden. Registrerat i Momsregistret med momsregistreringsnummer: SE556420904601.

3. VILKA KAN DU KONTAKTA PÅ EDEN ANGÅENDE SKYDDET AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Om du har några frågor eller vill ha mer information om behandling eller skydd av dina personuppgifter, kan du kontakta oss genom något av följande alternativ:

Personuppgiftsansvarig: Eden Springs Sweden AB

Postadress: Fosievägen 15 214 31 Malmö Sverige

Telefon: 020 521 521

Du kan också kontakta oss via e-post på GDPR.Inquiries@edensprings.com.

4. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person.

 

5. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS AV EDEN?

För de syften som anges i denna integritetspolicy insamlar och behandlar EDEN följande personuppgifter:

 1. Identifierande data: namn, efternamn, identitetsdokument (Personnummer, skatteidentifieringsnummer, momsregistreringsnummer, passnummer, NIE-nummer eller uppehållstillstånd)
 1. Kontaktuppgifter: postadress, e-postadress, fast telefonnummer, mobilnummer.
 1. Transaktionsdata: Information om inköp, order, kontrakt, fakturering och insamling, betalningsmetoder, kortuppgifter, leveransinstruktioner (endast om du lämnat särskilda instruktioner för leverans) bankuppgifter och annan information som gäller dina transaktioner med oss.

d)           Elektroniska data: IP-adress, enhetstyp och ID, webbläsartyp och språk, domän genom vilken du får tillgång till webbplatsen, webbläsarinformation, webbplatsaktivitet.

 

EDEN samlar inte medvetet information om minderåriga, utom med deras föräldrars eller vårdnadshavares uttryckliga samtycke. Du intygar att du är över 16 år gammal.  Om du vet eller misstänker att EDEN har personuppgifter från minderåriga, kontakta oss via någon av de kanaler som anges i avsnitt 3 i denna integritetspolicy VILKA KAN DU KONTAKTA PÅ EDEN ANGÅENDE SKYDDET AV DINA PERSONUPPGIFTER? och denna information kommer att tas bort.

6. INSAMLING OCH ERHÅLLANDE AV PERSONUPPGIFTER

EDEN insamlar och behandlar personuppgifter som du frivilligt ger oss när du interagerar med vår hemsida, i synnerhet när du:

  • begär information eller offerter för våra produkter och tjänster;
  • prenumererar på vårt nyhetsbrev;
  • registrerar dig till vår kundzon eller förnyar tillgången till kundzonen;
  • kontrollerar om tjänster erbjuds för ditt hem eller din ort;
  • förvärvar EDEN-produkter eller tjänster
  • genomför framtida transaktioner baserat på sparad betalinformation,
  • begär tekniskt bistånd eller assistans vad gäller EDEN:s tjänster;
  • skickar oss ditt CV i syfte att delta i rekryteringsprocesser.

Du är endast skyldig att tillhandahålla personuppgifter som är nödvändiga för att EDEN ska kunna erbjuda dig tjänster eller de funktioner på webbplatsen som du har begärt.

Om du till exempel vill ha EDEN:s nyhetsbrev måste du uppge din e-postadress till oss. Om du begär information från oss eller vill att vi ska kontakta dig, måste du ge oss de kontaktuppgifter som behövs för dessa ändamål. Om du vill förvärva någon produkt eller tjänst som EDEN tillhandahåller på sin webbplats så är det nödvändigt att du bland annat lämnar en postadress till vilken vi kan skicka din beställning. Om du inte ger oss personuppgifterna så blir det omöjligt för oss att förse dig med våra tjänster.

Alla informationsfält som anges på hemsidan (förutom de valfria alternativ för samtycke att ta emot nyhetsbrev och annan marknadsinformation samt lagring av kort- och betaluppgifter för möjliggörande framtida enskilda köp) är nödvändiga för fullgörande av avtalet med EDEN.. Om inte all nödvändig information lämnas eller om vi får ett ovanligt eller felaktigt svar så kan vi inte behandla din förfrågan eller tillhandahålla motsvarande service eller funktionalitet. 

Under alla omständigheter garanterar och ansvarar du för sanningen, noggrannheten, giltigheten och äktheten av de personuppgifter som tillhandahålls och förbinder dig att hålla dem vederbörligt uppdaterade.

Det är inte nödvändigt att förse oss med dina personuppgifter för att läsa webbplatsen. Men när du besöker vår webbplats samlar EDEN, automatiskt och via kakor, beroende på dina specifika inställningar för webbläsaren, följande information:  IP-adress, enhetstyp och ID, webbläsartyp och språk, domän genom vilken du får tillgång till webbplatsen, webbläsarinformation, webbplatsaktivitet. Mer information finns i vår cookie-policy.

7. VAD ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER TILL?  SYFTE OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR DATABEHANDLING

 

I allmänhet används de personuppgifter som du tillhandahåller oss och vi erhåller från dig för att behandla dina förfrågningar och transaktioner, för att ge dig högkvalitativ service och för att informera dig om möjligheter som vi tror kan intressera dig.

 

Nedan följer de specifika syften för vilka vi behandlar dina personuppgifter:

 

 1. För att ge dig information du begär, inklusive kostnadsförslag till produkter och tjänster. I det fallet är ditt samtycke den rättsliga grunden för att behandla dina uppgifter.

 

 1. För att skicka dig vårt nyhetsbrev med information, reklamkampanjer och andra kampanjer och nyheter om Eden Groups produkter samt tjänster och produkter och tjänster från tredje part som marknadsförs och distribueras av EDEN. I det fallet är ditt samtycke den rättsliga grunden för att behandla dina uppgifter.

 

 1. För att kontrollera om tjänster erbjuds för ditt hem eller din ort. I det fallet är kravet att utföra vissa åtgärder, på din begäran, innan du ingår ett kontrakt, den rättsliga grunden för att behandla dina uppgifter.

 

 1. För att registrera dig som kund, bearbeta dina transaktioner, hantera avtalsförhållandet med dig, ger dig tillgång till det privata kundområdet, skicka relevant information om produkter och tjänster, meddelanden om leverans, underhåll, fakturering, samlingar och betalningar, bearbeta transaktioner och betalningsmetoder samt annan tjänstekommunikation eller kommunikation relaterad till din kontakt och transaktioner, hantering av lojalitetsprogram, rabatter och kampanjer, utföra  undersökningar om kundnöjdhet eller undersökningar som gäller produkter och tjänster som marknadsförs och distribueras av EDEN. I det fallet är den rättsliga grunden för att behandla dina uppgifter om du är en privatkund, fullgörandet av produktförsäljningskontraktet eller avtalet om serviceavtal med EDEN; samt, om du är företagskund, vårt berättigade intresse för att upphandla eller tillhandahålla våra tjänster till det företag där du är anställd eller tillhandahåller tjänster till.

 

 1. För att skapa ett konto för att ge dig tillgång till kundzonen, förnya tillgången till kundzonen och för att ge dig tillgång till informationen och tjänsterna som finns där: information om ditt kundkonto, fakturering och betalningar, orderplaceringar, information om produkter och tjänster som marknadsförs och distribueras av EDEN, skötsel av lojalitetsprogram, rabatter och kampanjer. I det fallet är den rättsliga grunden för att behandla dina uppgifter om du är en privatkund, fullgörandet av produktförsäljningskontraktet eller avtalet om serviceavtal med EDEN; samt, om du är företagskund, vårt berättigade intresse för att upphandla eller tillhandahålla våra tjänster till det företag där du är anställd eller tillhandahåller tjänster till.

 

 1. För att svara på förfrågningar om tekniskt stöd eller support avseende EDEN:s tjänster. I det fallet är ditt samtycke och fullgörande av avtal de rättsliga grunderna för att behandla dina uppgifter.

 

 1. För att lagra dina uppgifter och kontakta dig när det gäller rekrytering och personalvalprocesser hos EDEN, samt att hantera ditt deltagande i nämnda processer. I det fallet är ditt samtycke den rättsliga grunden för att behandla dina uppgifter.

 

 1. Om du ger ditt samtycke, att skicka dig marknadsföringskommunikation om våra produkter och tjänster samt om produkter och tjänster från tredje part som marknadsförs och distribueras av EDEN, våra publikationer, opinionsundersökningar, reklam och reklaminformation, kuponger, erbjudanden (inklusive anpassade erbjudanden) och rekommendationer av våra produkter och tjänster samt produkter och tjänster från tredje part som marknadsförs och distribueras av EDEN, i enlighet med dina intressen och grundat på en profil som utvecklats av oss, via telefon, post, e-post, SMS och MMS. I det fallet är ditt samtycke den rättsliga grunden för att behandla dina uppgifter.

 

 1. För att garantera säkerheten för vår hemsida och för den information vi har. I det fallet är den rättsliga grunden för att behandla dina uppgifter det berättigade intresset att tillhandahålla en säker miljö och förhindra skador på EDEN:s system och användarnas information samt obehörig tillgång till och missbruk av EDEN:s system och användarinformation.

 

 1. För intern förvaltning: Planering, resursallokering, policyutveckling, kvalitetsförbättring, strategisk analys, marknadsföring och kommersiell utveckling, övervakning, revision, fullgörande av rättsliga skyldigheter, anpassning och, i den mån det är tillämpligt, vidtagande av rättsliga åtgärder, utvärdering och rapportering. I det fallet är den rättsliga grunden för att behandla dina uppgifter vårt berättigade intresse  för att förstå och analysera utvecklingen av vår verksamhet, förbättra våra produkter och tjänster och utforska sätt att utveckla och förbättra vår verksamhet.

 

 1. När det gäller användningen av och syftet med kakor, se vår cookie-policy.  I det fallet är ditt samtycke den rättsliga grunden för att behandla dina uppgifter.

 

När grunden för databehandling är samtycke kan du i alla omständigheter dra tillbaka det genom att skicka ett meddelande till GDPR.Inquiries@edensprings.com, inklusive ditt namn och adress så vi kan meddela oss med dig och verifiera din identitet, och tillhandahålla nödvändiga uppgifter för att behandla din begäran. Du kan alltid kontakta oss via någon av de kanaler som anges i avsnitt 3 i denna integritetspolicy: VILKA KAN DU KONTAKTA PÅ EDEN ANGÅENDE SKYDDET AV DINA PERSONUPPGIFTER?

 

Observera att mottagande av marknadsföringsinformation inte är nödvändig för att upprätthålla det förhållande vi har med dig. Om du föredrar att inte få marknadsföringskommunikation kan du när som helst informera oss via de angivna sätten eller via länken som tillhandahålls för dessa ändamål i den marknadsföringskommunikation som du mottar via e-post eller, om kommunikationen tillhandahålls på annat sätt, genom det förfarande som anges för dessa ändamål.

För kunder som genomför enskilda köp av produkter från EDEN, är den fortsatta lagringen av deras kortuppgifter (efter köpets fullgörande) inte en förutsättning för fullgörandet av den kommersiella relationen med EDEN. Det innebär att om du har lämnat ditt samtycke till att EDEN får lagra dina kortuppgifter för framtida köp, så har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke (genom att kontakta oss genom någon av de kanaler som anges i avsnitt 3 i denna policy VEM KAN DEN ENSKILDE ANVÄNDAREN KONTAKTA PÅ EDEN FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT SKYDDET AV PERSONUPPGIFTER UPPRÄTTHÅLLS). I det fall när du hyr EDENs utrustning är det nödvändigt för EDEN att lagra och behandla dina kortuppgifter för framtida köp med hänsyn till den kommersiella relationens natur och de periodvisa och systematiska betalningar som tjänsten kräver.

 

I vilken utsträckning är beslutsfattandet automatiserat?

 

EDEN använder inte helt automatiserade beslutsprocesser för att inlåta sig i, utveckla eller säga upp ett avtalsförhållande med dig. Om vi ​​skulle använda dessa processer i ett visst fall skulle vi informera dig, meddela dig dina rättigheter i detta avseende och uppfylla våra rättsliga förpliktelser i enlighet med gällande bestämmelser.

 

Kommer ni använda profilering?

 

För att kunna erbjuda dig produkter och / eller tjänster i enlighet med dina intressen och för att förbättra användarupplevelsen så kan vi tänkas bygga upp en "kommersiell profil" utifrån den information som tillhandahålls. Men automatiska beslut fattas inte på grundval av nämnda profil.

 

8. VILKA KOMMER VI DELA DINA PERSONLIGA DATA MED?

Vi använder, överför eller delar endast personuppgifter med tredje part i enlighet med villkoren i denna integritetspolicy. EDEN säljer inte eller hyr ut dina personuppgifter till tredje part och lämnar endast ut personuppgifter till personer eller organisationer om vi erhåller ditt förhandsgodkännande eller när samtycke, i enlighet med eller i överensstämmelse med gällande lagstiftning, inte är nödvändigt för en viss överföring.

Vi delar eller ger tredje parter tillgång till dina personuppgifter när det är nödvändigt för att uppnå ett av de mål som beskrivs nedan och i enlighet med gällande lagstiftning:

a. Våra leverantörer. EDEN kommer att lämna ut eller tillåta tillgång till dina personuppgifter till företag som tillhandahåller tjänster till oss enligt ett kontrakt när det är nödvändigt att uppnå ett av de syften som beskrivs i avsnitt 7 i denna integritetspolicy VAD ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER TILL?- SYFTE OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR DATABEHANDLING : IT- och webbplatstjänster, orderhantering och leverans, betalningsbehandling, e-postdistribution, teletjänstcentraler, webbpositioneringstjänster, marknadsföring, marknadsanalys och organisation av kampanjer. Om någon av dessa tjänsteleverantörer behöver komma åt dina personuppgifter, kommer de att använda dem bara för att tillhandahålla en service åt oss och enligt våra instruktioner. Vi kräver också att de håller uppgifterna konfidentiella och säkra och återlämnar eller förstör uppgifter när de inte längre behöver dem. Några av dessa leverantörer är belägna utomlands, så dessa överföringar kan innebära en internationell överföring av dina personuppgifter enligt beskrivningen i avsnitt 8.d.

 

b. Lagstadgade förpliktelser: EDEN kan tänkas lämna ut dina personuppgifter när överföringen är nödvändig för att följa en lagstadgad skyldighet, inklusive överföring till behöriga myndigheter, domare och domstolar. I detta ingår att tillgodose myndigheternas önskemål om förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism.

c. Eden Group-företag: EDEN kommer att tillåta tillgång till dina personuppgifter till Eden Group-företag för de ändamål som beskrivs i avsnitt 7) i denna integritetspolicy VAD ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER TILL?  SYFTE OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR DATABEHANDLING, eller när det krävs för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller att för uppfylla en lagstadgad förpliktelse. EDEN kommer att tillåta tillgång till dina personuppgifter till företag som tillhör Eden Group och tillhandahåller tjänster till oss och som fungerar som personuppgiftsansvariga. Eden Group-företag finns inom och utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), så dessa överföringar kan innebära en internationell överföring av dina personuppgifter enligt beskrivningen i avsnitt 8.d). För ytterligare information om Eden Group och dess struktur, besök https://www.edensprings.com/about-us/.

d. Internationella dataöverföringar. Dina uppgifter kan lämnas till andra företag inom Eden-gruppen och till personuppgiftsbiträden inom och utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I vissa fall ger lagen i länder utanför EES inte samma skyddsnivå för dina personuppgifter som dem inom EES. I den utsträckning som dina personuppgifter överförs utanför EES, kommer sådana överföringar dock att grundas på beslut om adekvat skyddsnivå eller standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen.

9. VAD FÖR ÅTGÄRDER VIDTAR VI FÖR ATT SE TILL ATT DINA PERSONUPPGIFTER ÄR SÄKRA?

EDEN vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i enlighet med gällande bestämmelser för att skydda dina personuppgifter mot alla slags missbruk, förstörelse, förlust, oavsiktlig eller olaglig modifiering, röjande eller obehörig åtkomst, inklusive de åtgärder som är nödvändiga för att hantera eventuella misstänkta personuppgiftsincidenter.

Webbplatsen har ett inloggningssystem med användarnamn och lösenord, genom vilket endast auktoriserade användare kan komma åt det privata kundzonsområdet. EDEN ska inte använda denna information vid något tillfälle för något annat syfte än underhåll av nämnda kundzon, för att sköta affärsrelationen med dig samt att erbjuda tjänster tillgängliga i kundzonen.  

Du förbinder dig att ha hand om och använda användarnamnet med vederbörlig försiktighet och samvetsgrannhet. Användningen av lösenordet är personligt och inte överförbart och överföringen av lösenordet till tredje part är inte tillåtet, inte ens tillfälligt. I det avseendet måste du vidta nödvändiga åtgärder för att skydda ditt lösenord, som förhindrar att det används av tredje part. Du är följaktligen ensam ansvarig för användningen av ditt lösenord och EDEN är inte ansvarig för eventuella förluster eller skador i samband med felaktig användning av ditt lösenord.

Om du är medveten om eller misstänker att ditt lösenord används av tredje part eller att personuppgifter kan tänkas ha missbrukats eller att obehörigt tillträde skett, var snäll och meddela oss så snart som möjligt genom någon av de kanaler som anges i avsnitt 3 i denna integritetspolicy VILKA KAN DU KONTAKTA PÅ EDEN ANGÅENDE SKYDDET AV DINA PERSONUPPGIFTER?  

10. HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

EDEN ska behålla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändig för att uppfylla de syften som de samlades in för, eller så länge du inte utövar din rätt att få uppgifter raderade eller återkallar ditt samtycke.

Uppgifterna kommer senare att raderas, om inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag (t.ex. för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk). I så fall kommer de att behållas så länge som det krävs och sedan raderas.

För att bestämma en lämplig lagringsperiod för dina personuppgifter tillämpar vi följande kriterier:

 1. De uppgifter som krävs för att förse dig med den information du begär, inklusive kostnadsförslag för produkter och tjänster, ska behållas under den tid som är nödvändig för att hantera och behandla nämnda förfrågningar i enlighet med gällande rättsliga föreskrifter och med den preskriptionstid som fastställs i lagstiftningen.
 2. De uppgifter som krävs för att skicka dig nyhetsbrevet ska behållas så länge du inte återkallar ditt samtycke eller informerar oss om din önskan om att inte fortsätta att ta emot den i enlighet med gällande rättsliga föreskrifter och med den preskriptionstid som fastställs i lagstiftningen.
 3. De uppgifter som krävs för registrering i vår kundzon ska behållas under avtalstiden med EDEN, så länge du inte avregistrerar dig från det privata området i enlighet med gällande rättsliga föreskrifter och med den preskriptionstid som fastställs i lagstiftningen.
 4. De uppgifter som är nödvändiga för att kontrollera om service är tillgänglig i ditt hem eller din ort ska behållas så länge det är absolut nödvändigt för dessa ändamål i enlighet med gällande rättsliga föreskrifter och med den preskriptionstid som fastställs i lagstiftningen.
 5. Uppgifterna om förvärv av EDEN-produkter och tjänster inom ramen för ett avtalsförhållande ska behållas under avtalets löptid med EDEN eller för den tid som krävs för att utnyttja rättigheterna och uppfylla kontraktets förpliktelser med EDEN, i enlighet med gällande rättsliga föreskrifter och med den preskriptionstid som fastställs i lagstiftningen.
 6. De uppgifter som krävs för att hantera dina förfrågningar om teknisk support eller som gäller EDEN:s produkter och tjänster ska behållas under den tid som är nödvändig för att hantera och behandla nämnda förfrågningar i enlighet med gällande rättsliga föreskrifter och med den preskriptionstid som fastställs i lagstiftningen.
 7. När du samtycker till att få marknadsföringsförsändelser så ska dina uppgifter behållas så länge du inte återkallar ditt samtycke eller informerar oss om din önskan om att inte fortsätta att ta emot dem i enlighet med gällande rättsliga föreskrifter och med den preskriptionstid som fastställs i lagstiftningen.
 8. De uppgifter som skickas i syfte att delta i processer för rekrytering- och utväljande av personal ska generellt sett bevaras i 3 år i enlighet med gällande rättsliga föreskrifter och med den preskriptionstid som fastställs i lagstiftningen.
 9. När kakor läggs på din enhet ska uppgifterna behållas i enlighet med gällande lagstadgade förpliktelser och rekommendationer från de behöriga myndigheterna.

 

11. VAD HAR DU FÖR RÄTTIGHETER NÄR DET GÄLLER BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER?

I enlighet med gällande lagstiftning har du särskilda rättigheter när det gäller insamling och behandling av dina personuppgifter.

Dessa rättigheter är följande:

 1. Rätt till information: Du har rätt att bli informerad om användningen och behandlingen av dina personuppgifter på ett koncist, klart och tydligt, begripligt och lättillgängligt sätt, och med klart och tydligt språkbruk.
 1. Rätt till tillgång: Du har rätt att begära av oss när som helst att vi bekräftar om vi behandlar dina personuppgifter, att vi ger dig tillgång till nämnda uppgifter och till informationen om behandlingen av dem, och att erhålla en kopia av nämnda uppgifter. Kopian av dina personuppgifter som vi tillhandahåller dig ska vara gratis, även om begäran om ytterligare kopior kan bli föremål för en rimlig avgift på grundval av administrativa kostnader. Vi kan tänkas begära att du lämnar bevis på din identitet eller kräva mer information från dig för att hantera din begäran.
 1. Rätten till rättelse: Du har rätt att begära rättelse av felaktiga, föråldrade eller ofullständiga personuppgifter som berör dig. Du kan också begära att eventuella personuppgifter som är ofullständiga ska kompletteras, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.
 1. Rätten till radering: Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter när, bland annat, uppgifterna inte längre är nödvändiga för de syften som de samlades in eller behandlades. Denna rättighet är dock inte absolut, så EDEN kan tänkas fortsätta att behålla dem, i vederbörlig ordning spärrade, i de fall som fastställs i gällande föreskrifter.
 1. Rätt till begränsning av bearbetning: Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, vilket innebär att vi kan fortsätta att lagra dem, men inte kan fortsätta behandla dem om något av följande villkor är uppfyllda:

-  Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

- Behandlingen är olaglig och du motsätter sig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning.

- EDEN behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

- Du har invänt mot behandlingen i väntan på kontroll av huruvida EDEN:s berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.

 1. Rätten till dataportabilitet: Du har rätt att få dina uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Denna rätt tillämpas när behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på samtycke eller vid uppfyllandet av ett kontrakt, och nämnda behandling utförs med automatiska medel.
 1. Rätt att göra invändningar: Denna rätt låter dig göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter, inklusive profilering. Vi ska inte längre behandla dina uppgifter om vi inte påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
 1. Rätten att återkalla samtycke: I de fall där vi har erhållit ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter i samband med vissa aktiviteter (till exempel i syfte att skicka dig marknadsföringsinformation) så kan du när som helst återkalla samtycket.
 2. Rätten att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet: Du äger rätt att lämna in ett skriftligt klagomål till Datainspektionen. Du hittar kontaktuppgifterna på http://www.datainspektionen.se/.

 

Du kan utöva dina rättigheter genom att skicka ett meddelande till GDPR.Inquiries@edensprings.com, inklusive ditt namn och adress så vi kan meddela oss med dig och och verifiera din identitet, och tillhandahålla nödvändiga uppgifter för att behandla din begäran.

Om du vill återkalla ditt samtycke kan du när som helst informera oss via de angivna sätten eller via länken som tillhandahålls för dessa ändamål i den marknadsföringskommunikation som du mottar via e-post eller om kommunikationen tillhandahålls på annat sätt, genom det förfarande som anges för dessa ändamål.

Om dina begäran är uppenbart ogrundade eller orimliga, särskilt på grund av deras repetitiva art, kan vi antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna, eller så kan kanske vi vägar att tillmötesgå din begäran.

För mer information om dina rättigheter kan du kontakta oss via någon av de kanaler som anges i avsnitt 3 i denna integritetspolicy, VILKA KAN DU KONTAKTA PÅ EDEN ANGÅENDE SKYDDET AV DINA PERSONUPPGIFTER?

 12. ÄNDRINGAR

EDEN kan ändra denna integritetspolicy för att anpassa den till de ändringar som webbplatsen kan genomgå eller i samband med behandlingen av dina personuppgifter, eller för att lagen så kräver, från tid till annan. Sådana eventuella uppdateringar kommer att publiceras av EDEN på webbplatsen när de genomförs.