Vårt Eden

Edens värderingar återspeglar vårt varande och vår strävan mot framtiden. De vägleder vårt beteende, vårt agerande inom företaget, hur vi fattar beslut samt våra relationer med kunder, leverantörer och de samhällen där vi verkar. Värderingarna inspirerar oss att göra framsteg och bidra till en framgångsrik framtid.

VI BRYR OSS

Vi bryr oss om våra arbetskamrater, våra kunder och de affärspartner med vilka vi strävar efter att bygga tillitsfulla och långvariga relationer.

  • Vi bryr oss om våra anställda; vi stöttar dem i att utveckla sin potential och känna sig framgångsrika.
  • Vi engagerar oss i våra kunder och ger dem de bästa möjliga upplevelserna varje dag genom våra högkvalitativa tjänster och produkter.
  • Vi agerar ständigt med integritet och på ett etiskt sätt, eftersom vi anser att Edens rykte är företagets viktigaste tillgång.
  • Vi bedriver vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt, med omtanke för samhället och miljön, så att vi kan bidra till en hållbar framtid för oss alla.

 

VI VÅGAR

Vi vågar göra skillnad. Vi har modet att prova nya vägar, att vara innovativa och att vara branschens ledare.

  • Vi främjar kreativitet och innovation och ser det som nyckelfaktorer på vägen mot framgång. 
  • Vi anser att alla kan göra skillnad i sin roll och inspirera andra genom att visa framåtanda och stolthet över sitt arbete.
  • Vi har en långsiktig vision och strategi som vägleder oss samt en flexibilitet som hjälper oss att snabbt anpassa oss till nya situationer.

VI UTMÄRKER OSS

Vårt mål är att utmärka oss i allt vi gör. Vår vilja att utmärka oss och överträffa oss själva gör att vi lägger ribban högt och ständigt vill bli bättre.

  • Vi strävar efter att överträffa våra kunders förväntningar genom att vara entusiastiska, flexibla och ytterst professionella.
  • Vi anser att när vi jobbar som ett enda team, med våra kunder i centrum, kan vi uppnå fantastiska resultat. 
  • Kvaliteten på våra tjänster och produkter är vår viktigaste framgångsfaktor och skiljer oss från konkurrenterna. Vi siktar på att bli erkända som den främsta leverantören av vatten- och kaffelösningar.