Minskning av vår miljöpåverkan i den interna verksamheten

Minskning av vår miljöpåverkan i den interna verksamheten

Vi arbetar så mycket som möjligt för att minska vår miljöpåverkan i vårt företags verksamhet, detta genom att optimera rutter, återanvändning och återvinning av produkter, e-fakturering etc.:

 • En längre flasklivslängd betyder mindre plastavfall. 1 Eden-flaska levererar 950 liter vatten under sin livstid
 • Utbud av vattenkylare och kaffemaskiner baserat på ”Energy Star”-rekommendationer för att säkerställa mindre energiförbrukning
 • Optimerade rutter och service vid leverans för bränsleeffektivitet och mindre miljöpåverkan
 • Våra lokala källor ligger nära våra kunder och minimerar på så vis påverkan på miljön
 • Användning av internet, e-post och e-fakturering för att minska pappersanvändningen
 • Återvinning av material på våra egna kontor

Avräkning av koldioxidutsläpp

Avräkning av koldioxidutsläpp
Eden är ett företag med lågt koldioxidutsläpp som kompenserar över 141 000 ton koldioxid på 9 marknader med CarbonNeutral® produktcertifiering:
 
 • Efter att ha mätt och minskat sina egna utsläpp så mycket som möjligt, kompenserar Eden Springs de återstående utsläppen genom inköp av utsläppsrätter för att uppnå ett nettoutsläpp på noll.
 • Utsläppsrätter köps från globala utsläppsreduceringsprojekt. De utfärdas endast när en oberoende validering och verifiering av projektet har ägt rum.
 • Eden Springs stöder förbättringen av vatteninfrastrukturen i Afrika. Ett vattenrelaterat projekt som ger flera fördelar till miljön och samhällena vilket inte skulle vara möjligt utan försäljningen av utsläppsrätter.

 Se vårt CarbonNeutral® Product-certifikat här.

Förbrukning av förnybar el

Förbrukning av förnybar el
Eden Springs driver nu sin verksamhet i 17 europeiska kontor med energi från förnybara källor:
 
 • Vattenkraftverk
 • Solcellsanläggningar
 • Vindkraftverk

Efter att ha beräknat all elanvändning på våra kontor, lager och depåer, köper vi motsvarande mängd grön energi för att matcha vår elförbrukning. Vi köper europeiska Guarantees of Origin (GOs), vilket intygar att vår el har sitt ursprung från en förnybar källa.

Se vårt CarbonNeutral® Electricity use -certifikat här.