Watercoolers Europe

Vi är medlemmar i Watercoolers Europé (WE) vars uppgift är att ge vägledning inom hälsa och säkerhet som gör sig gällande för alla producenter och distributörer av mineralvatten i Sverige. De utställer internationella föreskrifter för näringslivet och upprättar lokala standarder som ofta är strängare än dessa stadgar. Medlemmarna av WE spelar en viktig i roll för att upprätthålla integriteten i näringslivet samt kvaliteten på produkterna. 

En av förutsättningarna för medlemskap i WE är att vi tillåter inspektioner utan förvarning. Detta kan innebära allt från kontroll av påfyllningsanläggningarna till eventuella hål i asfalten på våra parkeringsplatser. Vi överskrider ständigt kraven i alla befintliga kategorier.

Nordic Water Cooler Association

Nordic Water Cooler Association (NWCA)

Vi är medlemmar av Nordic Water Cooler Association som styr marknaden för nordiska vattenkylare, vilket ger handledning och riktlinjer om resultat på lokal nivå. 

CarbonNeutral® Product

CarbonNeutral® Product

Eden Springs var det första företaget i branschen som fick sina produkter certifierade av CarbonNeutral®product som 100% koldioxidneutrala. Detta innebär att vi kan erbjuda våra kunder koldioxidneutrala vattenkylare och kaffemaskiner.