Den professionella rasten

Välbefinnande på jobbet

Eftersom moderna arbetsplatser blir allt mer datoriserade, tillbringar vi den mesta delen av vår arbetstid i statiska hållningar och ofta i ganska obekväma ställningar. Uppslukade av den ”virtuella världen”, tenderar vi att ägna mindre uppmärksamhet på våra fysiska upplevelser och våra kroppsbehov. 

Det råder ett växande erkännande av vikten av att ta regelbundna raster under arbetsdagen. Anställda kan dra fördel av en stunds vila och uppfräschning, vilket förbättrar produktiviteten och effektiviteten hos de anställda. Dessutom kan många yrkesmässiga sjukdomar och skador som uppkommer på grund av bland annat ackumulerad trötthet, förhindras genom att bara ta en rast. Dessa ”professionella pauser” verkar fördelaktigt både för individens hälsa och företagets slutliga resultat. 

Frågor kvarstår ännu när det gäller huruvida raster skall vara passiva eller aktiva, dvs, om man skall stretcha eller bara vila. Dock finns det inga tvivel om hur viktigt det är med den professionella rasten. Att gå ifrån en stund från det du håller på med, hjälper kroppen och huvudet att vila och innebär en minskning av fysisk belastning och mental stress. 

Den professionella rasten ger även möjligheten till en stunds socialt umgänge och till att tillgodose kroppens fysiologiska behov av vatten. Det är inom dessa stunder av rörelse, förfriskning och återhämtning, som anställda kan öka sitt individuella välbefinnande, vilket slutligen förbättrar företagets prestanda och utförande.