Vatten och kroniska sjukdomar

Vatten och välbefinnande

Grundat det faktum att kroppen består av 70 % vatten, är det inte konstigt att vår vattenkonsumtion har en stor inverkan på vår hälsa. Kroppen mister vatten varje dag, vatten som behöver fyllas på. Det rör sig i genomsnitt om 2,9 liter vatten för män och 2,2 liter för kvinnor. Studier har visat att personer som inte dricker tillräckligt, löper en större risk att utveckla kroniska sjukdomar. 

Enligt tidskriften American Journal of Epidemiology, ökar riskfaktorerna när det kommer till kranskärls- och hjärtsjukdomar vid uttorkning. Detta styrker det faktum att det att dricka mycket vatten, är lika viktigt som träning, lågkaloridiet eller att inte röka för att undvika sjukdom. 

En färsk studie visar att personer som dricker fem eller fler glas vatten om dagen lider mindre risk till att få fatala kranskärls- och hjärtsjukdomar med 46 % hos män och 59 % hos kvinnor. Konsumtion av andra drycker innebär en ökad risk till av drabbas av dessa sjukdomar. 

Liknande studier har funnit ett samband mellan god vätskebalans och vissa cancerformer. En studie visade att risken att få bröstcancer minskar med 79 % bland kvinnor som kontinuerligt dricker tillräckligt med vatten. 

Uttorkning har tagits upp när det gäller negativ påverkan på urinblåsa, prostata, njurar samt cancer och njursten. En studie visar att patienter, som i allmänhet inte dricker tillräckligt med vatten (mindre än 2,4 liter vatten om dagen) löper högre risker att drabbas. En undersökning visade vidare att risken att få dessa olika former av cancer minskade vid varje intag av ytterligare 240 ml vatten. Andra typer av drycker studerades också, men ingen av dessa hade en så stor positiv inverkan på hälsan som rent vatten. Att dricka vatten är en enkel livsstilsförändring som alla kan företa. Detta enkla förfarande, har potential till att förbättra många människors livskvalitet och till och med rädda liv.