3 månaders gratis hyra!

Vi är ledande inom vattenlösningar och klimatåtgärder på den Europeiska marknaden.

Få 3 månders gratis hyra

 

 

360.000 ton CO2-kompensation
sedan 2010
 

Vi återanvänder våra flaskor 
minst 50 gånger

100% förnybar energi
i all våra kontor och lokaler

Marknadsledare inom klimatåtgärder

Alla våra vattenkylare är Carbon Neutral-certifierade och det vi är stolta över!

Certifieringen garanterar att elen vi använder på våra kontor kommer från 100% förnybara källor så som vattenkraft.

Vårt miljöengagemang

Vårt miljöengagemang

För att minska våra koldioxidutsläpp så mycket som möjligt, återanvänder vi våra plastflaskor minst 50 gånger innan vi återvinner dem. På detta sätt minskar vi vår ekologiska påverkan.

Välj det bästa vattnet för dina anställda

Med Eden får du alltid bästa möjlig service: snabb installation, gratis leverans och högklassig service.