VÅRT SYFTE

ATT INSPIRERA TILL ETT HÄLSOSAMMARE LIV

GENOM VATTEN AV BÄTTRE KVALITET

VÅR VISION

ATT BLI DET LEDANDE VARUMÄRKET INOM

KATEGORIN “PURE PLAY WATER” MED EN

UNIK PORTFÖLJ AV HÅLLBARA

VATTENLÖSNINGAR.

 • DIFFERENTIERING
 • TILLGODOSE
 • SKAPA
 • DRIVA
keyboard_arrow_left keyboard_arrow_right

DIFFERENTIERING

Differentiering av vårt produktutbud genom innovation, partnerskap och förvärv

TILLGODOSE

Tillgodose våra kunders behov som ständigt utvecklas.

SKAPA

Skapa förtroende och kontinuitet i allt vi gör genom ONE PRIMO WAY

DRIVA

Driva hållbart nyskapande genom att ta tillvara på våra medarbetares och partners expertis

VÅR STRATEGI

Vår globala verksamhet består av en rad gemensamma strategiska pelare. Detta för att kunna skapa ett differentierat erbjudande för våra kunder och en ändamålsenlig och värderingsdriven kultur för våra medarbetare. Vi är övertygade om att vi, med hjälp av våra strategier, kan skapa en bättre kundupplevelse samtidigt som vi kan använda vår storlek för att förbättra effektiviteten. Övergången till att bli ett renodlat vattenföretag var det första steget på vår resa mot att skapa ännu större värde, och vi tror att vår affärsstrategi tillsammans med vårt syfte och vision, kommer att möjliggöra långsiktig och mätbar framgång.

 • VATTEN PÅ DITT SÄTT
 • LEDANDE INNOVATION
 • LIVSTIDSKUNDER
 • OPERATIV EXCELLENS
 • ESG LEDARSKAP
 • MEDARBETARUPPLEVELSE
keyboard_arrow_left keyboard_arrow_right

VATTEN PÅ DITT SÄTT

VATTENLÖSNINGAR NÄR, HUR OCH VAR KUNDEN ÖNSKAR

Vi erbjuder en varierad uppsättning av vattenlösningar och produkter för både privat- och företagskunder. Vårt utbud ger våra kunder tillgång till trendigt och högkvalitativt dricksvatten när som helst, hur som helst och var som helst. Vårt mål är att etablera Primo som det ledande varumärket inom vattenlösningar på de platser där vi konkurrerar. Detta gör vi främst genom att diversifiera vår kundbas. Vår finansiella modell förstärks av vår affärsmodells återkommande intäkter. Vårt erbjudande förstärks ytterligare genom digitala kanaler som gör det möjligt för våra kunder att hantera sina leveranser och beställningar på våra e-handelssajter.

WATER YOUR WAY

LEDANDE INNOVATION

UTVECKLA LEDANDE LÖSNINGAR FÖR ÖKAD VATTENKONSUMTION

Vi fokuserar på ny produktinnovation för att öka vattenkonsumtionen. Vi har utökat vårt utbud av kylare i olika prisklasser, med en mängd olika alternativ som inkluderar varmt och kallt vatten och teknik för att brygga kaffe, te och andra drycker. Vi har också förbättrat vårt sortiment när det kommer till design och erbjuder idag kylare i trendiga färger och stilar som passar för både bostäder och kommersiella miljöer. Ny innovation av våra produkter gör det också möjligt för oss att förbättra vår serviceeffektivitet och minska servicekostnaderna.

CATEGORY LEADING

LIVSTIDSKUNDER

KUNDEN I CENTRUM I ALLT VI GÖR

Vi placerar kunden i centrum i allt vi gör. Vårt mål är att öka värdet för kunden samtidigt som vi minskar antalet förlorade kunder varje år. Vi försöker förstå kundernas behov och lyssna på deras feedback. Genom att tillhandahålla pålitliga produkter och utrustning av hög kvalitet samt genom att möta våra kunders servicebehov, tror vi att vi kan öka värdet i kundrelationen. Vi fortsätter att bygga ut interaktiva, digitala kontaktvägar för att förbättra kundupplevelsen.

CUSTOMER FOR LIFE

OPERATIV EXCELLENS

ÖKAD EFFEKTIVITET

Vi tror att vi kan öka effektiviteten genom vår globala storlek och spridning och genom vårt produktutbud. Med vårt totala fokus på vatten har vi börjat effektivisera och centralisera supportfunktioner på alla geografiska områden. Dessutom har vi förstärkt organisationen med ett globalt inköpsteam för att skapa och bibehålla värdefulla relationer med våra leverantörer, men även för att harmonisera våra globala metoder. Utökning av vår kundbas och mångfalden bland våra kunder kommer, tillsammans med våra övriga strategier, att förbättra både vår ruttäthet och nätverksoptimering.

OPERATIONAL EXCELLENCE

ESG LEDARSKAP

LÄMNA EN POSITIV PÅVERKAN PÅ VÅR MILJÖ, VÅRA MEDARBETARE OCH VÅRT SAMHÄLLE

Vi strävar efter att ha en positiv inverkan på miljön, på våra anställda och på samhället i stort. Vi upprätthåller hållbara vattenresurser och strävar efter att minska vårt koldioxidavtryck och vår energianvändning. Vi arbetar även ständigt för att öka användningen av återvunna förpackningar. Vi främjar medarbetarnas hälsa och säkerhet samt säkerställer att alla i företagsledningen har relevant utbildning i mångfald och inkludering. Dessutom strävar vi efter att se till att alla våra leverantörer följer alla lagar och regler. I vår Etik- och uppförandekod ingår alla de regler och förordningar vi efterlever.

ESG

MEDARBETARUPPLEVELSE

VÄRDERINGSDRIVEN FÖRETAGSKULTUR SOM FÖRSTÄRKER MEDARBETARUPPLEVELSEN

Vi har utvecklat en värderingsdriven företagskultur som förstärker hela medarbetarupplevelsen. Vårt mål är att attrahera och behålla högt engagerade och motiverade medarbetare som efterlever vårt syfte och våra värden i de dagliga mötena med våra kunder, men även ute i samhället. Vi strävar efter att implementera en effektiv talangstrategi som fokuserar på hela medarbetarcykeln – från onboarding till exit.

VÅRA VÄRDEN

Våra Primo-värden återspeglar våra ambitioner för framtiden. Våra värden vägleder oss i vardagen och i mötet med våra kunder, kollegor och andra människor i vårt samhälle.

 • Hälsosam livsstil – Vi bidrar till en hälsosammare livsstil, ett hälsosammare samhälle och en hälsosammare planet.
 • Excellens som standard  – Vi levererar alltid förstaklassig service och belönar högpresterande medarbetare.
 • Respekt åt alla – Vi respekterar våra olikheter och främjar inkludering. Vi är fast beslutna om att återspegla samhället.
 • Åtagande att göra det rätta – ALLTID – Vi värdesätter vårt sätt att arbeta lika mycket som våra framgångar. Vi lever upp till vår högsta standard – och när vi begår misstag äger vi dem, hittar vi lösningar för dem, lär vi oss av dem och växer av dem.

VÅRT BETEENDE

Vårt beteende främjar en kultur med kunden i fokus, där våra värden återspeglas i vårt ledarskap, samarbete och i vårt beslutsfattande.

 • INKLUDERANDE
 • INNOVATIV
 • STÄRKANDE
 • NYFIKENHET
 • SAMARBETE
keyboard_arrow_left keyboard_arrow_right

INKLUDERANDE

 • Vi välkomnar och uppskattar olika perspektiv som hjälper oss att fatta bättre beslut
 • Vi är medvetna om fördomar och arbetar för att överkomma dem
 • Vi ingriper om någon blir marginaliserad

INNOVATIV

 • Vi utmanar rådande antagande och föreslår nya idéer
 • Vi tänker strategiskt och använder data för att ta välgrundande beslut
 • Vi tar smarta risker, begår misstag och lär oss av dem
 • Vi agerar snabbt och fokuserar på resultat

STÄRKANDE

 • Vi tar ansvar och fattar tuffa beslut vid behov
 • Vi säger vad vi tycker, även om det är obekvämt
 • Vi är autentiska och transparenta i varje beslut

NYFIKENHET

 • Vi frågar alltid ”varför?” och ”varför inte?”
 • Vi söker ständigt efter ny, värdefull information och utmanar självpåtagna gränser
 • Problemlösning – identifiera de verkliga orsakerna, inte symptomen
 • Sträva efter att förstå våra kunders behov och framtida möjligheter världen över

SAMARBETE

 • Lita på ditt team
 • Samarbeta – två hjärnor är nästan alltid bättre än en
 • Lyssna och försök förstå innan du agerar
 • Ge uppriktig och hjälpsam feedback till dina kollegor, vid rätt tidpunkt