Vänta till dess att vattnet har kylts/hettats upp ordentligt. Om kylaren nyligen sanerats, kan vattnet smaka annorlunda. Detta är inte skadligt – spola bara lite vatten genom kranarna eller vänta en kort stund. 

Töm och rengör spillrännan regelbundet för att undvika dålig lukt. 

Vissa kylare bullrar under upphettning eller kylning. Detta är normalt och ljudet upphör efter en kort stund. 

Kontrollera att brytaren på kylarens baksida är påslagen (brytare endast på vissa kylare.

Den självstängande ventilen har lossats från korken. Ingen åtgärd krävs. Vattnet kommer inte ut. Då flaskan är på kylaren är den fortfarande försluten inom sondmekanismen. Lyft inte flaskan förrän den är tom, i annat fall läcker vattnet ut. Det skyddande klistermärket har hamnat inuti flaskan. Kom ihåg att avlägsna klistermärket på den nya flaskan när ni byter nästa gång. 

 

Byt ut flaskan om den är tom. Det kan förekomma luftblockering. Lyft flaskan från kylaren och sätt tillbaka den. Utför denna procedur 2 eller 3 gånger. Kontrollera att kopparna placerats på koppstationen och öppna båda kranarna. 

Kontrollera om spillrännan behöver tömmas. Avlägsna flaskan från kylaren och märk den som felaktig. Kontrollera om flaskan läcker och/eller är sprucken. Flaskan byts ut utan kostnad vid nästa leverans. Placera en ny flaska på kylaren. 

 

Kontrollera att kylaren är inkopplad i väggen och påslagen. Om kylaren nyss har använts i stor omfattning, vänta 15 minuter så att kylaren hinner kyla ner nytt vatten.
Kontrollera med ett annat elektriskt föremål att eluttaget fungerar. Om det fungerar, byt säkring på kylarkontakten. Kontrollera termostaten på kylarens baksida och justera för att sänka temperaturen.