Nedan följer en lista över vanliga frågor och svar. Vi hjälper dig gärna även personligen om du inte hittar svaret på din fråga. Du kan kontakta oss genom att ringa 020 521 521, eller skicka ett mail till info@se.edensprings.com eller genom att fylla i formuläret på höger sida.

Vänta till dess att vattnet har kylts/hettats upp ordentligt. Om kylaren nyligen sanerats, kan vattnet smaka annorlunda. Detta är inte skadligt – spola bara lite vatten genom kranarna eller vänta en kort stund. 

Töm och rengör spillrännan regelbundet för att undvika dålig lukt. 

Vissa kylare bullrar under upphettning eller kylning. Detta är normalt och ljudet upphör efter en kort stund. 

Kontrollera att brytaren på kylarens baksida är påslagen (brytare endast på vissa kylare.

Den självstängande ventilen har lossats från korken. Ingen åtgärd krävs. Vattnet kommer inte ut. Då flaskan är på kylaren är den fortfarande försluten inom sondmekanismen. Lyft inte flaskan förrän den är tom, i annat fall läcker vattnet ut. Det skyddande klistermärket har hamnat inuti flaskan. Kom ihåg att avlägsna klistermärket på den nya flaskan när ni byter nästa gång. 

 

Byt ut flaskan om den är tom. Det kan förekomma luftblockering. Lyft flaskan från kylaren och sätt tillbaka den. Utför denna procedur 2 eller 3 gånger. Kontrollera att kopparna placerats på koppstationen och öppna båda kranarna. 

Kontrollera om spillrännan behöver tömmas. Avlägsna flaskan från kylaren och märk den som felaktig. Kontrollera om flaskan läcker och/eller är sprucken. Flaskan byts ut utan kostnad vid nästa leverans. Placera en ny flaska på kylaren. 

 

Kontrollera att kylaren är inkopplad i väggen och påslagen. Om kylaren nyss har använts i stor omfattning, vänta 15 minuter så att kylaren hinner kyla ner nytt vatten.
Kontrollera med ett annat elektriskt föremål att eluttaget fungerar. Om det fungerar, byt säkring på kylarkontakten. Kontrollera termostaten på kylarens baksida och justera för att sänka temperaturen. 

Båda metoderna utgör en pålitlig vattenkälla. Vatten från en källvattenkylare är samma vatten som tappas på flaska direkt från källan. Vatten från en filterkylare kommer från samma källa som ditt lokala dricksvatten, som därefter filtreras via filterkylaren. 

En genomsnittlig person gör av med 2,5 liter vatten per dag, via regelbundna kroppsfunktioner som t.ex. svettning, andning, avdunstning, urinering, etc. Detta vatten måste ersättas dagligen. En liten del av vattnet kan tillföras via den mat du äter eller andra drycker, men den hälsosammaste formen är rent vatten. 

Eden flaskor är hermetiskt tillslutna för att bevara vattnets kvalitet. För optimal färskhet rekommenderar vi att vattnet konsumeras inom fyra månader efter förpackning. Ett bäst före-datum finns på varje flaskas kork. 

Eden Porla källvatten uppfyller kvalitetsstandarder i nationella och internationella bestämmelser, så att det är säkert att använda för alla typer av ändamål: dricksvatten, matlagning, etc. 

Eden är en stolt och aktiv medlem av flera industriella organisationer som garanterar högsta kvalitetsstandarder:
NWCA (Nordic Water Cooler Association)
EBWA (European Bottled water cooler Association)
EPDWA (European Point of Use Drinking Water Association)

Eden är föremål för de strängaste kvalitetsstandarder på både nationell och internationell nivå, inklusive NSF International och världshälsoorganisationens WHO’s riktlinjer för dricksvatten. Vårt vatten genomgår laboratorietester kontinuerligt och uppfyller alla statliga och industrimässiga standarder för förpackat vatten. Vi arbetar med GMP, GHP och efter ISO22000. 

Eden Porla källvatten är ett källvatten med lågt mineralinnehåll, vilket gör det uppfriskande och lämpligt som dricksvatten för alla människor oavsett ålder. 

Eden Porla källvatten hämtas från vår egen källa i Porla Brunn, Närke. Den är väl skyddad från omgivningen. 

Eden Porla källvatten hämtas från vår egen källa i Porla Brunn, Närke. Den är väl skyddad från omgivningen.