Kära Kund,

Våra kunders och anställdas hälsa och välbefinnande är av största vikt för oss och vi tar väldigt allvarligt på Coronavirus-situationen. I takt med att situationen utvecklas vill vi hålla Dig informerad om de åtgärder som vidtagits hos Eden, Din vatten- och kaffeleverantör.

Vi följer våra lokala myndighetsinstruktioner för att skydda våra kunder och anställda. Våra team har utrustats med handskar och handdesinfektion och har instruerats att arbeta enligt de höga säkerhetsstandarder som situationen kräver. Detta i enlighet med de strikta hygienrutiner som gäller för att förhindra potentiella risker. Precis som i normala fall, ska alla våra anställda som uppvisar influensasymtom stanna hemma för att undivka kontakt med kollegor eller kunder.

Vi är fast beslutna att göra vårt yttersta för att tillhandahålla våra kunder bästa möjliga service, även under dessa avvikande omständigheter. Trots detta, kan det hända att vi kommer att möta vissa svårigheter inom specifika områden som kan orsaka potentiella förseningar eller förändringar i vår service. Vi beklagar detta på förhand och ber om Din förståelse. Med tanke på de speciella omständigheterna, uppmuntrar vi våra kunder att bygga upp ett "extralager" av vattendunkar och småflaskor för att förhindra brist på produkter på kontor och i lokaler.

Vi vill också ta tillfället i akt att påminna Dig om de korrekta och säkra sätten att använda vår utrustning på:

• Se till att dina händer är rena när du byter flaska

• Undvik att röra vid vattenkylarens uttag när du fyller en kopp eller en flaska

• Håll kranarna rena, använd hygienservetter för engångsbruk

• Vi kan erbjuda extra rengöring vid varje besök, säg till din kontakt person på Eden

Vi kan försäkra dig om att vi vidtar alla nödvändiga, förebyggande åtgärder för att undvika risker för kontaminering. Vi kommer att fortsätta uppdatera dig om situationens utveckling.

Kontakta din Eden-kontaktperson för ytterligare information.

Varmaste hälsningar,
Eden Springs Scandinavia