Eden Springs och Arvid Nordquist har samarbetat under många år. Arvid Nordquist började sin verksamhet i Stockholm år 1884 som delikatessbutik, men i dag är företaget Nordens största kaffeleverantör. Arvid Nordquist har även fungerat som kunglig hovleverantör från 1900-talets början. 

Arvid Nordquist är särskilt lämpad som samarbetspartner till Eden tack vare sitt högklassiga kaffe och sina miljövärderingar. Arvid Nordquists kaffe rostas av 100 % Arabicabönor av högsta kvalitet. Bönorna växer på hög höjd och mognar långsamt, vilket resulterar i ett brett spektrum av smaknyanser, rik arom och en fruktig karaktär. Både odlarna och bönorna väljs ut omsorgsfullt, och alla kaffesorter har samma kvalitetsklassificering.

Arvid Nordquists kaffe är dessutom 100 % hållbart certifierat, vilket garanterar att hållbara jordbruksmetoder och hållbara arbetsmiljö- och arbetsvillkor används genom hela kaffeproduktionen. Detta sker med en kombination av UTZ-, Fairtrade-, Rainforest Alliance- och KRAV-certifiering. Arvid Nordquist arbetar också aktivt för att minska sin klimatpåverkan och kompenserar återstående CO2-utsläpp genom att plantera träd i områden som drabbats av avskogning i kaffeodlande länder. Därför är alla kaffesorter från Arvid Nordquist koldioxidneutrala. Tillsammans med de certifierat koldioxidneutrala kaffemaskinerna från Eden Springs är er lösning för kaffe ett ansvarsfullt val! Läs mer om certiferingarna av Arvid Nordquists kaffe här

      

 

 

Eden Springs tillhandahåller ett brett sortiment av kaffeprodukter från Arvid Nordquist, både som bönor och som filterkaffe. För mer information om kaffe från Arvid Nordquist besök Arvid Nordquists hemsida.